Tuesday, February 7, 2012

Meditation in a Group Environment There's ever increasing number of people who are awakening to the undeniable fact that it is necessary for them to perform some kind of meditation on a day-to-day basis. With such a large amount of different types of mediation everybody wishes to find the right one for them. Some of the old eastern meditations can be particularly strict and will need a large amount of self-discipline to attain. These meditations were extremely appropriate many years ago but today they don't seem to be as well suited to the majority of people. There are more ways to enter into the state of meditation much quicker and with far less effort. The continuing irony of plenty of the more traditional kinds of meditation is in fact that you have got to spend time thinking about not thinking and trying to not try. There are a ton of new meditation techniques that may really successfully bring you into that state of meditation which are much better suited to these modern a chaotic times in which we live. Often they will take the from of guided meditations. This is when there is a person dictating the meditation as you go along, be it in a group or from a recording. The meditation s frequently set to a suitable background meditation music. The benefit of these guided meditations is that you don't have to be concerned about entering into the meditative state nor about clearing you mind, you just sit and listen following the gentle directions given to you, This is kind of like a fantasy journey but with many of them you can actually successfully enter into a state of deep meditation without even realising it. There's one underlying common factor to the more traditional types of meditation and the modern ones. They all in the end will point you to go within yourself to a place that you can separate yourself from your mind and your thoughts. A place that you can be and be separate from your mind. After you have seen this and can distinguish between your yourself and your thoughts then you're well on the way to having the ability to simply enter into meditation using most techniques. Group meditation is starting to become more and more well-liked in many different circles today. There are tiny groups who meet for a range of reasons from healing circles to yoga classes and even simple support groups. All of them like to start or end their sessions with some type of a group meditation. This group meditation can be silent or with calming music in the background. There will often be an individual guiding the meditation and giving directions or aids to making your inner journey. When meditating in a group environment the feeling of being in that meditative state can be highly transmissible with all members of the group swiftly becoming inspired and feeling the energy levels of the group rising. This inspiring of one an other helps everyone in the group to quickly enter into a state of meditation quickly and without any effort which can at times be very profound. Group meditation is usually rather a lot shorter than your own personal meditation. The effects however are quite as powerful but as you enter into the meditation quicker then you do not actually need as much time. When a group meditation is led, the energy created can also be used to perform certain selfless healing tasks. As an example the group could send positive energy to the healing of the planet or to a situation in a certain country or disaster zone. Small moments like these might not appear like a lot but they can help enormously in raising the planetary vibration of the planet we are living in. If you have a group that meets continually perhaps you might gain from trying a group meditation. There are tons of guided meditations available to use on the internet if you are short of material.

Er is steeds meer van mensen die ontwaken tot het onmiskenbare feit dat het noodzakelijk is voor de vervulling van een soort van meditatie op een dag-tot-dag basis. Met een dergelijke grote hoeveelheid verschillende mediation wenst men de juiste vinden zijn.
Sommige van de oude oostelijke meditaties kan bijzonder streng en zal een grote hoeveelheid zelfdiscipline te bereiken nodig hebben. Deze meditaties waren zeer geschikte vele jaren geleden, maar tegenwoordig worden ze lijken niet zo goed geschikt voor de meerderheid van de mensen. Er zijn meer manieren om in de staat van meditatie veel sneller en met veel minder inspanning. De voortdurende ironie van veel van de meer traditionele vormen van meditatie is in feite dat je hebt om tijd aan het nadenken te brengen over het niet denken en proberen om niet te proberen.
Er zijn een hoop van nieuwe meditatietechnieken die echt met succes kunnen u brengen naar die staat van meditatie die veel beter geschikt voor deze moderne een chaotische tijd waarin we leven. Vaak zal de van de van geleide meditaties. Dit is wanneer er een persoon dicteert de meditatie als je verder gaat, zij het in een groep of van een opname. De meditatie is vaak ingesteld op een geschikte ondergrond meditatie muziek. Het voordeel van deze geleide meditaties is dat je niet hoeft te maken over het aangaan van de meditatieve staat, noch over het oplossen van je geest, je gewoon zitten en luisteren naar aanleiding van de zachte aanwijzingen om u, Dit is net zoiets als een fantasie reis, maar met velen van hen kun je eigenlijk met succes in een staat van diepe meditatie, zonder zelfs te realiseren.
Er is een onderliggende gemeenschappelijke factor voor de meer traditionele vormen van meditatie en de moderne. Ze zijn allemaal op het einde zal wijzen u in jezelf naar een plek die je jezelf kunt onderscheiden van je geest en je gedachten. Een plek waar je kunt zijn en gescheiden zijn van je geest. Nadat u dit gezien en kan onderscheid maken tussen je jezelf en je gedachten dan ben je goed op weg om met de mogelijkheid om gewoon te gaan meditatie gebruik van de meeste technieken.
Groep meditatie begint meer en meer geliefd te worden in veel verschillende kringen vandaag. Er zijn kleine groepen die voldoen aan voor een reeks van redenen van genezing cirkels om yogalessen en zelfs simpele steungroepen. Ieder van hen willen beginnen of hun sessies te beëindigen met een soort van een groep meditatie.
Deze groep meditatie kan zwijgen of met rustgevende muziek op de achtergrond. Er zal vaak een individuele begeleiding van de meditatie en het geven van aanwijzingen of hulpmiddelen tot het maken van je innerlijke reis.
Bij het mediteren in een groep omgeving het gevoel dat je in die meditatieve staat kan zeer besmettelijke met alle leden van de groep snel worden geïnspireerd en het voelen van de energie van de groep stijgt. Deze inspirerende van een een ander helpt iedereen in de groep om snel in te voeren in een staat van meditatie snel en zonder enige inspanning die kunnen soms erg ingrijpend zijn.
Groep meditatie is meestal vrij een stuk korter dan uw eigen persoonlijke meditatie. De effecten zijn echter zo krachtig, maar als je het aangaan van de meditatie sneller dan heb je niet echt nodig zo veel tijd.
Wanneer een groepsmeditatie wordt geleid, kan gemaakt energie worden gebruikt om bepaalde onzelfzuchtige genezing taken. Als voorbeeld van de groep zou kunnen sturen positieve energie naar de genezing van de planeet of een situatie in een bepaald land of een ramp zone. Kleine momenten als deze mogelijk niet weergegeven als een hoop, maar ze kunnen heel goed helpen bij het verhogen van de planetaire vibratie van de planeet wij leven inch
Als je een groep die voortdurend aan je misschien zou kunnen halen uit het proberen van een groep meditatie. Er zijn tonnen van geleide meditaties beschikbaar voor gebruik op het internet als je een tekort aan materiaal.

No comments:

Post a Comment